Spolupráca

Otaku Nest je projekt momentálne stojaci na ochote dvoch ľudí – hlavného administrátora Jozefa Barteka (Joey) a spolu administrátorky Anety Brežákovej (Youko Akira). Celá webová stránka je stvorená vo voľnom čase za účelom priniesť fanúšikom rôzne recenzie, články či novinky zo sveta otaku. Nebránime sa však pribratiu viac ľudí do tímu, keďže pevne veríme, že čím viac nás je, tým lepšie to je pre našich čitateľov. A preto, ak máte záujem niečím prispieť, môžete nás kontaktovať na e-maili brezakova@otakunest.net. Cení sa každý príspevok, ten jednorazový, i tie pravidelné.

Vytvoríme Vám profil, pričom každý uverejnený článok alebo recenzia budú k nemu priradené. Bude tak k dispozícii kompletný prehľad Vašich príspevkov. Je preto nevyhnutné v e-maili uviesť aj prezývku, pod ktorou chcete byť ako autor. V prípade pravidelného prispievania Vás radi zaradíme do tímu ako redaktora.

Čo sa u nás môže recenzovať:

Anime a iná východoázijská animovaná tvorba
Manga/Manhwa/Manhua
Light Novely a romány z Japonska
Kinematografia (filmy a seriály/dorama) z Východnej Ázie
Hry rôzneho žánru z Japonska a Kórey

Ako recenzovať:

 • úvod – jednoduché naznačenie problematiky,
 • dej – ideálne bez spoilerov, má ísť o spomenutie zápletky, v prípade kratších diel je to približne prvá epizóda, maximálne dejstvo prvých troch u animácie a kinematografie,
 • hodnotenie ďalších aspektov – animácia, hudba, prostredie, spracovanie a i.,
 • záver –zhrnutie pre a proti, finálne hodnotenie diela od 1 (najhoršie) po 10 (najlepšie),
 • u hier sa recenzuje taktiež hrateľnosť, vedľajšie úlohy, používanie skillov a iné aspekty, ktoré môžu zaujať/nezaujať hráča a na konci recenzie by mali byť zhrnuté plusy a mínusy.

Súčasťou recenzie by mali byť aj obrázky priamo z diela (scény z anime, stránky z mangy,  screenshoty z hier) v čo najvyššom rozlíšení aké sa Vám dá v danej situácii poskytnúť. Neakceptujeme obrázky a fan-arty z internetu kvôli možným problémom s autorskými právami.  Počet obrázkov by mal byť úmerný dĺžke recenzie, inak sa môže stať, že bude oproti zaslanému materiálu článok/recenzia ochudobnená o pár obrázkov (na niečo také bude v prípade potreby upozornené).  V prípade nedodania obrázkov bude recenzia obohatená o obrázky nášho vlastného uváženia.

U článkov by vždy mali byť uvedené zdroje (knižná a iná publikácia s autorom, názvom publikácie a rokom vydania alebo url odkaz na webové stránky), odkiaľ ste čerpali a obrázky by taktiež mali mať zdroj.

Vzhľadom na dohliadanie slovenského pravopisu na našom portáli, všetok obsah recenzií a článkov využíva slovenský prepis japonského jazyka (Yamaguchi preto bude Jamaguči). Boli by sme radi, ak by toto malé pravidlo bolo u nás akceptované a bude naň vpred upozornené pred zverejnením recenzie/článku v prípade, že zaslaný obsah nekorešponduje s týmto pravidlom.

Ďalšie pravidlá pre písanie noviniek, recenzií a článkov:

 1. v obsahu článku nepoužívajte urážky, rasistické slová, vulgarizmy a s nimi spojenú diskrimináciu všetkého druhu,
 2. v recenziách sa snažte udržiavať objektívne názory a hodnotenie,
 3. pridávajte len vlastné články; cudziu tvorbu len so súhlasom autora, ktorého musíte uviesť,
 4. url odkazy pre youtube videá musia pochádzať z oficiálnych zdrojov (napr. priamo od vydávateľa hry),
 5. všetky novinky a recenzie s aktuálne vydanými titulmi sú publikované do 24 hodín, články a recenzie pre staršie tituly sú publikované podľa harmonogramu,
 6. bod č.5 neplatí, ak:
  a) text obsahuje veľké množstvo pravopisných a gramatických chýb (musí prejsť kontrolou korektora),
  b) neboli poskytnuté všetky údaje.
  V takom prípade sa môže doba spracovania predĺžiť pre potreby opravy textu alebo vhodného doplnenia údajov.

Táto činnosť je len dobrovoľná a nemôže byť z našej strany finančne alebo inak ohodnotená.