Pravidlá

 

Všeobecné pravidlá:

 1. zakázané sú akékoľvek urážky, rasistické slová, vulgarizmy a s nimi spojená diskriminácia všetkého druhu,
 2. je zakázané akýmkoľvek spôsobom napádať užívateľov na stránkach Otaku Nest,
 3. administrátori majú právo zmazať akékoľvek príspevky, ktoré porušujú legislatívu SR a ČR, prípadne slušné mravy,
 4. odkazy na stránky v záujme propagácie iných serverov, ktoré nie sú zamerané na Japonsko, mangu, anime a pod. budú zmazané,
 5. propagácia serverov na nelegálne sťahovanie je zakázaná.

Písanie noviniek, recenzií a článkov (v rámci spolupráce)

 1. v obsahu článku nepoužívajte urážky, rasistické slová, vulgarizmy a s nimi spojenú diskrimináciu všetkého druhu,
 2. v recenziách sa snažte udržiavať objektívne názory a hodnotenie,
 3. pridávajte len vlastné články; cudziu tvorbu len so súhlasom autora, ktorého musíte uviesť,
 4. url odkazy pre youtube videá musia pochádzať z oficiálnych zdrojov (napr. priamo od vydávateľa hry),
 5. všetky novinky a recenzie s aktuálne vydanými titulmi sú publikované do 24 hodín, články a recenzie pre staršie tituly sú publikované podľa harmonogramu,
 6. bod č.5 neplatí, ak:
  a) text obsahuje veľké množstvo pravopisných a gramatických chýb (musí prejsť kontrolou korektora),
  b) neboli poskytnuté všetky údaje.
  V takom prípade sa môže doba spracovania predĺžiť pre potreby opravy textu alebo vhodného doplnenia údajov.

V prípade viacnásobného porušenia pravidiel majú administrátori právo na ďalšie ochranné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať obmedzenie prístupu užívateľa na stránku a i.
Otaku Nest si vyhradzuje právo upraviť alebo pozmeniť tieto pravidlá v prípade potreby.