Textové skratky v MMO hrách

Pridané 11. 11. 2019, Autor: Joey

Spôsob, akým hráči často komunikujú v MMO hrách sa môže javiť pre nováčikov ako druh armádnej šifry. Voicechat začína byť viac preferovaný aj u tohto žánru, ale vďaka jazykovej bariére a nutnosti často pridávať do partie úplne náhodných ľudí, je chatovacie okno v hre stále najbežnejším komunikačným prostriedkom.

Samozrejme skratky nie sú žiadnou novinkou. Vyvíjajú sa od čias prvých online hier a hráči si ich postupne osvojili. Ich úlohou je zjednodušiť komunikáciu a skrátiť čas. Počas raidu alebo pri prebiehajúcej akcii, písanie dlhých viet určite nikoho nepoteší. Preto väčšina bežných výrazov a fráz má svoju skrátenú podobu.

V tomto článku vysvetlíme tie, ktoré sa všeobecne používajú vo väčšine MMO hier. Niektoré z nich sa už bežne používajú aj mimo hier, takže ich veľa ľudí určite rozpozná.

Skratka Celý výraz Preklad/Vysvetlenie
1h One-handed Keďže je už veľmi málo MMO hier, kde postava môže používať viacero druhov zbraní, na túto skratku často nenarazíte. Najčastejšie sa spája s typom zbrane a znamená: jednoručná zbraň.
2h Two-handed Ako predchádzajúca skratka je už používaná iba zriedka. Zvyčajne sa spája s typom zbrane a znamená: obojručná zbraň.
ADD Additional mob Skratka označuje drobné monštrá/nepriateľov, ktorí sa zvyčajne zjavujú počas mechaník u bossa. Buď sú súčasťou danej mechaniky alebo slúžia len na odvrátenie pozornosti a dajú sa ľahko zabiť. Bežne sa u nás používa aj v hovorenej reči ako "adka".
AFAIK As far as i know Pokiaľ viem...
AFK Away from keyboard Bežný výraz keď si potrebujete odbehnúť od počítača. Často hráči pridávajú ku skratke aj čas. (Napr: afk 10min - čo znamená, že hráč bude mimo PC okolo 10 minút.) Občas môžete túto skratku počuť aj v hovorenej reči.
AOE Area of effect U nás známe ako "aoečko" je plošný efekt útoku od nepriateľa/bossa, ktorému je potrebné sa zvyčajne vyhnúť.
AP Attack power Sila útoku v mnohých hrách predstavuje celkovú silu vašej postavy. Keď sa nejaký hráč spýta na "staty", zvyčajne referuje na hodnotu tohto údaju.
ALT Alternate character Skratka referuje na alternatívne postavy s ktorými hrávate v danej MMO hre.
ATM At the moment V tomto momente.
BB Bye bye Jeden z klasických pozdravov keď odchádzate z hry alebo partie.
BC Because Pretože.
BG Battleground "BG-čkami" sa zvyčajne označujú PvP mapy alebo PvP módy s väčším počtom hráčov.
BoE Bind on Equip Spôsob akým sa predmet/oblečenie uzamkne na vašu postavu. Pri BoE uzamknutie nastáva pri navlečení na postavu. (Napr. brnenie, prsteň a pod.)
BoP Bind on Pick-up Spôsob akým sa predmet/oblečenie uzamkne na vašu postavu. Pri BoP uzamknutie nastáva pri vyzdvihnutí predmetu zo zeme.
BoU Bind on Use Spôsob akým sa predmet/oblečenie uzamkne na vašu postavu. Pri BoU uzamknutie nastáva pri prvom použití predmetu.
BRB Be right back Touto skratkou ostatným hráčom dávate vedieť, že si potrebujete odbehnúť od PC na veľmi krátky čas. (Zvyčajne do 5 minút, kde u AFK to môže byť od 5 minút až do niekoľko hodín.)
BRT Be right there Už tam idem. (Keď potrebuje zvyšným hráčom dať vedieť, že už ste na ceste, aby vás prípadne nevykopli z partie.)
BTW By the way Mimochodom.
Buff Beneficial spell Za "buffy" sa považujú skilly, ktoré zvyčajne na krátku dobu zvýšia určité staty. Aktivujú sa buď individuálne (každá trieda má zvyčajne vlastné) alebo na celú partiu (označované aj ako "party buffy").
CC Crowd control "CC-čko" je efekt/skill, ktorým zvyčajne zastavíte nepriateľa/bossa vo vykonaní jeho útoku. Medzi štandardné CC-čka patrí omráčenie (stun/daze), zhodenie nepriateľa na zem (knockdown) alebo odhodenie nepriateľa (knockback).
CYA See you Uvidíme sa. (Jeden z klasických pozdravov keď odchádzate z hry alebo partie.)
DIAF Die in a fire Zhor v pekle. (Píšete hráčovi, ktorý vás vytáča do nepríčetnosti.)
DIY Do it yourself Urob si sám. (Bežná odpoveď pre hráča, ktorý vás chce zneužiť na levelovanie jeho postavy.)
DoT Damage over time "Dot-ka" je vedľajší/doplňujúci efekt skillu, ktorý spôsobuje pomalé uberanie života na určitý čas. Najznámejšie je krvácanie (bleeding) a otrava (poison).
DPS Damage per second DPS je jedno z ďalších ukazovateľov sily vašej postavy. Najčastejšie sa stretnete s otázkou, že koľko DPS dávate. Veľa hier má implementovaný DPS meter, kde si túto hodnotu môžete pozerať v reálnom čase a podľa toho si nastaviť optimálnu rotáciu útokov či porovnávať silu výzbroje.
DW Dual wield Už malo používaná skratka v tejto dobe označuje triedu/classu, ktorá dokáže držať zbrane v oboch rukách. (Napr. dva meče, dve pištole a pod.)
EXP Experience points Najbežnejšia skratka v MMO hrách. "Expo" sú v podstate body, ktoré sa kumulujú zabíjaním monštier/nepriateľov/bossov a plnením rôznych úloh a ktorým progresujete/levelujete vašu postavu.
FFS For fuck‘s sake Doslovný preklad v našich končinách nedáva veľký význam, ale je to veľmi blízke k pojmu "Pre Kristove rany!" a často sa používa, keď na niekoho čakáte pridlho a dochádza vám trpezlivosť.
FU Fuck you Túto skratku snáď netreba ani predstavovať. 
GG Good game Dobrá hra. (Môže sa ale používať aj ako ironická/uštipačná poznámka pri zbabraní mechaniky alebo priradenej úlohy.)
GJ Good job Dobrá práca. (Aj táto skratka môže mať ironický/uštipačný význam.)
HoT Heal over time Je vedľajší/doplňujúci efekt určitého skillu, ktorý spôsobuje pomalé obnovovanie života na určitý čas.
HPS Heal per second HPS predstavuje rýchlosť a silu uzdravovania a najčastejšie sa spája s healermi. (Sú to herné postavy/triedy, ktoré majú za úlohu liečiť a obnovovať zdravie zvyšným členom v partii.)
IDC I don’t care Netrápi ma to.
IDK I don’t know Neviem.
IIRC If I recall correctly Ak si dobre pamätám.
IMHO In my humble opinion Môj skromný názor...
IMO In my opinion Môj názor...
IRL In real life V reálnom živote...
JK Just kidding Iba vtipkujem.
L2P Learn to play Nauč sa hrať.
LF Looking for (something, someone) Hľadám... (zvyčajne nejaký predmet alebo hráča)
LFP, LFG Looking for party, Looking for group Hľadám partiu/skupinu. (Štandardne sa používa, pokiaľ ešte nemáte vytvorenú skupinu a chcete sa pridať k nejakej existujúcej.)
LFM Looking for more, Looking for member Hľadám hráča/hráčov. (Pokiaľ už máte vytvorenú skupinu a chcete doplniť počet.)
LF1M, LF2M Looking for 1 more/member, ... Hľadám 1 hráča, hľadám 2 hráčov, atď. (Rovnaké ako predchádzajúca skratka, len doplnená o informáciu, koľko hráčov ešte potrebujete.)
Mats Materials Štandardný pojem slúžiaci na označenie vecí, ktoré padajú z monštier/nepriateľov alebo zbierate po krajine a slúžia na produkciu nových (lepších) vecí.
MB My bad Moja chyba.
MT, WC Mistell, Wrong Chat/Channel Nesprávny adresát/chat/kanál. (Skratka ktorú píšete hneď potom, ako pošlete správu nesprávnemu príjemcovi alebo do nesprávneho chatu.)
NOOB Newbie/newcomer Touto skratkou sa zvyčajne označuje hráč, ktorý vďaka slabým vedomostiam/skúsenostiam povie/urobí hlúposť.
NP No problem Žiadny problém. (Často sa používa ako reakcia na poďakovanie.)
NPC Non-player character Všeobecná skrátka pre postavy neovládané hráčmi.
OMW On my way Som na ceste. (Je to alternatíva ku BRT.)
OP Original post/original poster/Overpowered V bežnej komunikácii a v herných fórach skratka referuje na prvý príspevok alebo zakladateľa diskusie. V hrách sa zvyčajne touto skratkou označuje prehnane silná postava/trieda.
OT Off-topic Mimo tému.
Pot Potion Skratka pre lektvare.
Proc Procedure/Process Pomenováva sa tým zvyčajne udalosť/činnosť, ktorá predchádza aktivovanie špeciálneho buffu na zbrani alebo oblečenia. Veľmi často sa môžete stretnúť s vetou: "Moja zbraň procuje mizerne." Čo znamená, že nie je spokojný s tým, ako často sa mu aktivuje buff na zbrani.
PUG Pick-up group Skratka označujúca partiu zloženú z náhodne vybratých hráčov/postáv.
PvE Player vs. Environment V doslovnom preklade to znamená "hráč verzus prostredie". Je to časť hry, kde nepriatelia/monštrá sú ovládané počítačom. Zvyčajne to bývajú raidy a dungeony.
PvP Player vs. Player V doslovnom preklade je to "hráč verzus hráč" a skratka odkazuje na tú časť hry, kde hráči bojujú proti sebe. Ako napríklad battlegroundy a arény.
R, R+, + Ready Dávate ostatným hráčom vedieť, že ste pripravený na útok.
Res/Rez Resurrect/Resurrection Zvyčajne je to skill alebo funkcia healera, ktorý môže "resnúť" padlých hráčov počas boja aka vrátiť im život.
Spec Specialization V niektorých hrách môžu mať triedy svoje subtriedy (subclass) a tie sa štandardne označujú ako špecializácie. (Napr. mág môže byť ohnivý, vodný a pod.) Ak sa vás teda niekto spýta, že akú "specku" máte, chce vedieť akú subtriedu máte zvolenú.
Stats Stats/Statistics "Staty" sú číselné údaje reprezentujúce vašu fyzickú silu, obranu, úhyb, magickú silu, rýchlosť a pod. V každej hre sú tieto údaje a hodnoty odlišné.
STFU Shut the fuck up Drž hubu.
T1, T2, ... Tier 1, Tier 2, ... V mnohých MMO hrách mávajú zbrane, oblečenie, predmety a materiály svoje rady/vrstvy/stupne známe pod pojmom "tier". V základe platí, že čím vyšší tier, tým lepšie.
TBH To be honest Ak mám byť úprimný...
TL;DR Too long; didn’t read Príliš dlhé, nečítal som. (Keďže veľa ľudom sa v tejto dobe už nechce veľmi čítať, pri dlhších príspevkoch sa na konci/začiatku začala pridávať tzv. "tldr verzia", kde je zhrnutý obsah celého príspevku.)
TY Thank you Ďakujem.
TYFP Thank you for party Ďakujem za partiu. (Píšu hráči štandardne na konci raidu/dungeonu.)
WTB, B Want to buy, Buying Kúpim...
WTS, S Want to sell, Selling Predám...
WTT Want to trade Vymením...
YW You’re welcome Niet za čo. (Ako reakcia na poďakovanie.)

Ak máte pocit, že tu chýba nejaká často používaná skratka, môžete nám napísať do redakcie a my ju radi do článku pridáme.