Myší hlídka: Hra na hrdiny

Pridané 30. 06. 2018, Autor: Youko Akira

Buď vítán, kdo připojit se chceš.
Každá myš vždy může,

každá, jejíž je to vůle,
neboť Hlídka musí trvat věčně.

Ktorý fanúšik komiksu alebo len dobrých kníh by už v dnešnej dobe nepočul o fenoméne Myšej hliadky. Prepadla som mu aj ja a ako vášnivá hráčka a rozprávač hier na hrdinov som musela siahnuť aj po tomto titule. Myší Hlídka: Hra na hrdiny vyšla v origináli v roku 2008 ako samostatná kniha a okamžite ukradla ocenenie Origins Award za najlepšiu RPG hru. Samozrejme, že zhrabla aj pár iných ocenení. Následne dostala deluxe rozšírenie v podobe krásneho boxsetu v roku 2011. Upravená druhá edícia bola vydaná v 2015, a to je presne tá, ktorú Comics Centrum vydalo v českom jazyku aj u nás. Táto pomerne robustná kniha je všetko, čo potrebujete k tomu, aby ste sa mohli vydať na myšie dobrodružstvá úžasným Petersenovým svetom Myšej hliadky. Teda táto kniha a niekoľko klasických šesťstenných kociek!

Keď som navrhla našim hráčom, aby sme si zahrali Myšiu hliadku, prvá otázka bola, či sú tam naozaj myšky. Nakoniec, naša družina bola naučená vzdorovať Chaosu vo Warhammer Fantasy, drakom v Dungeons & Dragons, byť vesmírnymi obchodníkmi v Rogue Trader alebo upírmi vo Vampire the Masquerade. Čakala som teda skôr odmietavú reakciu v zmysle: „Takú blbosť pre deti hrať nebudeme,“ ale čuduj sa svete, odpoveď bola kladná, ba dokonca sa dospelí chlapi s priemerným vekom okolo 22 začali tak tešiť, že som bola zavalená otázkami o svete, myšiach a pravidlách takmer týždeň bez prestávky. Všetci poctivo študovali pravidlá a herný svet ako prváci plní elánu na ich vysnívanej univerzite v prvý týždeň prednášok. A ja som sa tak sama stala akousi matrónou Gvendolínou. A nebolo väčšej zábavy, ako keď som každého z nich nechala zvlášť odrecitovať prísahu hliadkarov: 

My, Hlídkaři, přísaháme, že budeme chránit náš druh,
svobodu našeho národa a čest našich předků.
Toho dosáhneme pomocí znalostí, meče a štítu.
Nikdy neupřednostníme potřeby a zájmy jednotlivce
před potřebami a zájmy většiny.
Vždy budeme bojovat za vyšší dobro.

Herný systém

Hra využíva systém Burning Wheel, ktorý navrhol priamo Luke Crane v roku 2002. Ide o tzv. „dice pool“ systém, čiže hráč má určitý počet šesťstenných kociek, ktoré hádže na splnenie úlohy ako aj generovanie postáv. Počet kociek závisí od jednej alebo viac vlastností postavy. Tento systém je využívaný veľmi často a medzi iné známe hry, ktoré ho využívajú, patrí napr. Shadowrun a World of Darkness línia od White Wolf Publishing. Na základe hodených kociek sa potom počítajú úspechy. Ak ste hodili čísla 1-3, tak ste, bohužiaľ, zlyhali na plnej čiare. Čísla 4 a 5 sú meč a 6 patrí sekere, takže čokoľvek s vyšším počtom patrí medzi úspešné hody. Hráč hádže vždy určitým počtom kociek, ktorý mu rozprávač určí na prekonanie nejakej menovanej prekážky. Čím viac kociek získa, tým viac úspechov môže dosiahnuť, a preto je takýto hod o niečo jednoduchší. Po hodení následne spočíta všetky úspechy, teda čísla 4-6, aby zistil výsledok svojho snaženia. Je to systém, ktorý je naozaj jednoduchý na zapamätanie si a nepotrebujete k tomu žiadne špeciálne kocky. I keď môžete natrafiť na problém, že tých klasických šesťstenných kociek nebudete mať veľa! Čo sme si my, blbci, uvedomili neskoro, a tak sme rýchlo objednávali ešte 20 klasických kociek z internetu... čo už.

Postoje, zámery, sklony

Nie je neznáme, že pri tvorbe postáv sa vytvárajú aj určité črty. Postava tak v iných hrách zvyčajne môže skončiť ako dobrá, neutrálna a zlá. V tejto hre sa vychádza z toho, že hliadkari vlastne slúžia vyššiemu dobru, takže na určenie povahových čŕt tu sú iné pomôcky. Postoje, zámery, sklony, ako už podnadpis napovedá, pomáhajú určiť povahu postáv, ako aj určiť prekážky, ktoré chce rozprávač pred hráčov postaviť. Za čo vlastne hráč bojuje? A akými prostriedkami ten boj bude zvádzať? Aj tieto otázky si je potrebné položiť. Postoj je pomerne jednoduchý, ide o morálne stanovisko, ktorým sa vaša postava bude riadiť. Je to niečo ako vaše osobné motto.

Sarika: Hlídkař přemýšlí hlavou a jedná podle hlasu svého srdce.

Postoje by sa, samozrejme, mali dodržiavať. Je to váš návod, ako by sa mala vaša myš správať. Pokiaľ zistíte, že sa podľa neho nesprávate, alebo vám nevyhovuje, môžete ho zmeniť.

Zámer je krátkodobejšia záležitosť. Ide o nejaký skutok, prípadne osobu alebo predmet, ktorý chce postava dosiahnuť. Používajú sa pri tom slová ako: budem, nebudem, musím, nesmiem atď. Každý zámer si hráč zapíše do denníku a snaží sa ho počas hry splniť. Počas jednej hry sa môže splniť vždy len jeden zámer a mali by byť vymyslené tak, aby sa dali splniť v dohľadnej dobe (ideálne počas jednej hry).

Posledným je sklon, nejaký zvyk, ktorý vaša postava má. Určuje, ako sa postava bude správať v niektorých situáciách. Je to nejaký klasický zvyk alebo reakcia. Sklon hráč môže a nemusí do hry implementovať, ale bez nich by to bola nuda. Ak sa sklon bude využívať, čaká ho od rozprávača odmena. 

Straš: Při prvním náznaku potíží tasím svůj meč.

Hráč vs. rozprávač

Celá hra je rozdelená na dve časti. Na začiatku preberá iniciatívu rozprávač, ktorý ako Gvendolína zadá nejakú misiu a následne počas nej testuje hráčov pomocou rôznych prekážok a dejových zvratov. Cieľom je pochopiteľne tú misiu splniť. Po splnení daného cieľa nastáva časť druhá, impulz teraz preberajú hráči. Tí využívajú čas na dokončenie osobných cieľov, ktoré sa nenaplnili počas výpravy, riešenie osobných sporov s iným hráčom, prípadne na zotavenie z neduhov. U každej výpravy je tiež prológ (výnimkou je úplne prvá výprava), kde jeden z hráčov vždy zrekapituluje predošlú výpravu na osvieženie pamäti. 

Ročné obdobia

Počasie je pre myši veľmi dôležité. Pre malých obyvateľov i obyčajný dážď môže skomplikovať život. Súčasťou hry sú teda aj štyri ročné obdobia, ktoré sú podrobne rozpísané. Ich systém nejedného naozaj nadchne a uvítala by som ho určite aj v iných herných systémoch. Nedáva predsa úplne zmysel, aby sa vaša postava správala a postupovala úplne rovnako v tuhej zime ako napr. v letných horúčavách. Zmena počasia je braná ako dejový zvrat a počet týchto zmien je každé obdobie obmedzený, aby ste sa náhodou neutrhli z reťaze. Zvraty v počasí sa väčšinou dejú priebežne počas viacero sedení a až vyčerpáte počet uvedený pri jednom období, je čas na prechod do ďalšieho. Úlohou tohto systému je predovšetkým to, aby si hráči uvedomovali kolobeh prírody. Každé obdobie so sebou prináša špecifické počasie a, samozrejme, na to reagujú odlišne aj zvieratá. Nesmieme zabúdať ani na povinnosti a úlohy, ktoré sa tiež odlišujú.

Ako dobrý externý pomocník k hre je aj kocka na počasie, ktorá sa dá kúpiť takmer v každom herne orientovanom obchode. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, či letné dni budú slnečné alebo plné búrok, môžete si hodiť. Samozrejme, snežiť v tej dobe asi nebude ;-)

Spracovanie knihy

Knižka je spracovaná veľkostne rovnako ako komiksy, krásne sadne na poličku a zapadne medzi ostatné knihy. Jedná sa teda klasicky o tvrdú obálku s pevnejšími hladkými stránkami vo vnútri. Kniha má aj prebal, ktorý v sebe skrýva prekvapenie na druhej strane, a to v podobe mapy myších teritórií pre lepší prehľad. Autori naozaj mysleli na všetko! Stránky knihy sú plnofarebné, z kraja lemované, a majú farby starého papiera. Taký ten už zavedený štandard pri príručkách k hrám na hrdinov. Tam, kde je to vhodné, sú vložené ilustračné obrázky, ktoré sú mnohokrát vybrané priamo z komiksu, pretože mnoho vysvetlení využíva situácie z kníh Podzim 1152 a Zima 1152. Hlavné postavy z komiksov, Justýn, Straš a Boris sú príkladovými postavami, ktoré si môžete zvoliť ako svoje herné postavy v prípade, že si žiadnu myš tvoriť nechcete.

Rozloženie knihy vyzerá na začiatku zvláštne, pretože kapitola tvorby postáv je až na konci. To autori, našťastie,  aj obhájili a vysvetlili, a aj keď som si najskôr myslela, že preskočím kapitoly, aby som sa najskôr pozrela na Vlastnosti a dovednosti, pokračovala kapitolou Rysy, a potom Znalosti, a následne sa vrátila ku kapitole Výpravy, kde som skončila, pretože mi to prišlo logickejšie. Nakoniec som ale čítala pekne poporiadku a vôbec nikde problém nevznikol. I keď, stále som pomáhala hráčom pri tvorbe postáv, ktoré si dospelí tvoria pochopiteľne o niečo sofistikovanejšie ako deti, a tak sa aj vyskytne dôvod k naozaj detailnej analýze všetkých potrebných aspektov.

Ku knihe je aj rozprávačská stena, aby rozprávačovi zvedaví hráči nepozerali tam, kam nemusia. Obsahuje všetky potrebné tabuľky a texty. Príde mi skôr niečo ako ťahákom v podobe karty, aké sme mávali na školách, pretože je o niečo menšia a skladá sa z troch spojených častí, takže až tak veľký priestor vám neposkytuje. Steny bývajú zvyčajne z tvrdšieho kartónu, táto je ale len klasický tvrdý papier, takže by som sa o jej existenciu aj trochu bála, príde mi veľmi jemná. 

V origináli kniha vyšla, ako som už spomínala na začiatku, v dvoch edíciách. Boxsetu sa česká scéna nedočkala, pretože by to zrejme bolo zbytočne nákladné a pravdepodobne by po ňom ani nebol taký dopyt. V boxe však boli aj špeciálne kocky so symbolmi namiesto čísiel, za ktorými môžeme len smútiť. Bohužiaľ sú úplne nezohnateľné, zvlášť sa nikdy nepredávali ani v zahraničí. Rozmýšľam, že zamestnám známeho, ktorému často dávam kresliť veci na zákazku, či sa mu náhodou nechce kresliť na kocky. Ako ma moji kamaráti poznajú, som totižto kockofil! 

Zlaté české ručičky

Česká verzia knihy má jednu obrovskú výhodu, za ktorú si Comics Centrum zaslúži obrovský rešpekt. Kto by z nejakého dôvodu preferoval originálne anglické vydanie druhej edície, vedzte, že sa ochudobňujete. Anglická verzia má totižto chyby! Prišli sme na nich štúdiom oboch verzií, pretože náš herný tím je tak trochu multijazyčný, a rozhodli sme sa hliadku hrať pomocou českej verzie ale v anglickom znení. Pretože sa moji chlapci nevedeli udržať, kým im vysvetlím, čo treba, rozhodli sa siahnuť po anglickom znení a zistili sme, že tam je niekoľko tlačových a systémových chýb. Upravené erratá sa nachádzali priamo na oficiálnom fóre burningwheel.com od samotných užívateľov. Česká kniha ale žiadne chyby nemá! Kompletne opravená sa tak dostáva k vám úplne dokonalá naozaj bez jedinej chybičky. A je opravená nielen o tie chyby vyznačené na fóre. No nevravte, že si nás Comics Centrum nehýčka. Opráv a úprav sa dočkal i denník rozprávača a denník postáv, ktoré si môžete zadarmo stiahnuť priamo na stránke vydavateľa. Preklad mali na starosti traja ľudia. Legendárny prekladateľ, ktorý nás už bohužiaľ opustil, Jan Kantůrek, Ondřej Štípek a Alexandra Niklíčková. Preklopenie verzie do češtiny je, samozrejme, vydarené, dovolím si znovu len podpichnúť, ako to ja rada robím. Zaujala ma veta so slovami „Takový postoj je prostě víc sexy,“ z anglickej verzie „It has a little more oomph to it.“ Slovo sexy mi tu príde nešťastné, hlavne keď sa jedná o hru pre vekovú kategóriu 9+. Viac by sa tu hodilo niečo v zmysle „Má to o niečo väčší šmrnc,“ alebo niečo podobné.

Záver

Knihe naozaj nemám čo vytknúť. Je nádherne spracovaná a je naozaj pravda, že je pre všetkých, začiatočníkov v RPG i pravidelných hráčov, znalých aj neznalých v komiksoch Myšej hliadky, dospelých i deti. Ja som si komiksy prečítala predovšetkým ako rozprávač, pretože som chcela byť v univerze zbehlá, moji hráči ale ani jeden komiks nečítali. To ale vôbec nebránilo tomu, aby kúzlu malých chlpáčov prepadli. Bohužiaľ vám žiadnu fotku z našich výprav neprinášam, pretože v zápale hry som na fotoaparát ani nepomyslela.

P.S.: Kniha myslí naozaj aj na tých úplných začiatočníkov. Rady typu: „Určite si dni kedy budete hrávať v pravidelných intervaloch,“ alebo „Najedzte sa pred hrou, aby ste neboli hladní.“ znejú možno triviálne, ale koľko z nás pri hraní ostalo hladných, lebo sa zabudlo najesť, alebo si myslelo, že hladnými nebudeme :D Sú to rady jednoduché, ale jednoznačne stojí za to ich poslúchnuť. 

Recenzovaná verzia 

Názov diela: Myší hlídka: Hra na hrdiny
Autor: David Petersen
Žáner: hry na hrdinov, fantasy 
Vydavateľstvo: Comics Centrum
Rok vydania: 2018
Počet strán: 320
Formát: 214 x 214 mm
Jazyk: český
ISBN: 9788088152514

Ďakujem Comics Centrum za recenzný výtlačok.
Recenzia vyšla aj na Fantasy-Svet.sk

 
9.5