Japončina 3: Hiragana - základné rady

Pridané 05. 01. 2017, Autor: Youko Akira

Hiragana má 46 znakov, z čoho 5 je samohlások (a, e, i, o, u) a zvyšné sú dvojhlásky (s výnimkou spoluhlásky n).

 a  i  u  e  o
か ka き ki く ku け ke こ ko
さ sa し ši す su せ se そ so
た ta ち či つ cu て te と to
な na に ni ぬ nu ね ne の no
は ha ひ hi ふ fu へ he ほ ho
ま ma み mi む mu め me も mo
や ja   ゆ ju   よ jo
ら ra り ri る ru れ re ろ ro
わ wa       を o/wo
  ん n

Hiragana má v japončine 4 funkcie:

1.Pomôcka pri čítaní kandži, tzv. furigana (nazýva sa aj jomigana a rubi) hiragana je vytlačená hneď vpravo vedľa alebo hore pri kandži a udáva výslovnosť pre čitateľa, aby vedel ako kandži vysloviť.

2.Prípony – nazývané okurigana (sprievodné písmená), sú hneď za kandži a formujú slovo do určitej myšlienky podľa potreby (napr. zmena slovesa z prítomného na minulý čas).

3.Partikuly (členy) – japonsky joši. Člen sa vyslovuje inak, napr. は (ha) v úlohe člena sa bude vo vete vyslovovať ako wa.

4.Písmo originálnych japonských slov – keď je slovo rýdzo japonské a nemá kandži podobu, používa sa na zápis hiragana.

Ako písať:

Hiragana sa píše smerom dole, takže všetky ťahy by mali smerovať dole tak, aby sa na predošlý znak mohlo nadviazať ďalším úplne plynule. Ako pomôcku si môžeme predstaviť, že v minulosti sa využívali na zápis štetce a prechod medzi znakmi musel byť plynulý, inak by na papier/zvitok kvapol tuš. 

Rada      あ a      い i        う u       え e       お o

Rada      か ka     き ki      く ku    け ke    こ ko

Rada      さ sa     し ši      す su     せ se     そ so

Rada      た ta     ち či      つ cu     て te     と to

Rada      な na    に ni     ぬ nu    ね ne    の no

Rada      は ha    ひ hi     ふ fu    へ he    ほ ho

Ak má slabika は ha vo vete kontextovú funkciu partikuly, vyslovuje sa ako wa. Keď má へ he funkciu pádovej partikuly, vyslovuje sa ako é. Fu (ふ) je zvukomalebné, pre výslovnosť si predstavíme, ako by sme chceli do niečoho fúknuť a vyslovíme pri tom fu.  

Rada      ま ma   み mi    む mu   め me   も mo

Rada      や ja     ゆ ju     よ jo

   

Rada      ら ra     り ri      る ru     れ re     ろ ro

Rada      わ wa    を o/wo

     

Slabika を o/wo má v prepise dvojtvar, pretože má výlučne funkciu pádovej partikuly a vyslovuje sa ako o.

Spoluhláska ん n

Aby sa dalo n odlíšiť od slabík na, ni, nu, ne, no, môže sa v prepise používať apostrof. 

 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami Sawatari, Japonština, LEDA, 2007